jQuery

Implementacja dowolnej funkcjonalności jQuery UI w Drupalu na przykładzie zakładek

Czym jest jQuery UI?

jQuery UI to JavaScriptova biblioteka rozszerzająca funkcjonalność biblioteki jQuery o funkcjonalności związaną z efektami wizualnymi i interfejsem użytkownika.

Rdzeń Drupala 7 zawiera wszystkie biblioteki jQuery UI, jednak domyślnie nie są one ładowane. Zatem jeżeli zachodzi potrzeba zaimplementowania jakiejś funkcjonalności jQuery UI na stronie trzeba zrobić mały trik.

Subskrybuj RSS - jQuery