Enum

Stałe wyliczeniowe w Delphi

Użycie stałych wyliczeniowych znacznie ułatwia programowanie i sprawia że kod staje się bardziej czytelny. Czym są stałe wyliczeniowe? Otóż to nic innego, jak zbiory imiennych stałych, które mogą przyjmować jakieś wartości całkowitoliczbowe. Prostym przykładem wyliczenia niech będzie zmienna typu Boolean, która może przyjmować dwie wartości True lub False. Jeżeli do zmiennej tego typu zechcemy przypisać inną wartość spowoduje to błąd kompilatora.

Stałe wyliczeniowe (Enum) w .NET

Kiedy projektujemy jakiś program dobrze jest utworzyć zestaw symbolicznych nazw, symbolicznych stałych, które reprezentują jakąś wartość ze ściśle określonego zbioru. W tym celu należy skorzystać z typu System.Enum. Język C# umożliwia programiście tworzenie niestandardowych wyliczeń.

Subskrybuj RSS - Enum