Drupal

Implementacja dowolnej funkcjonalności jQuery UI w Drupalu na przykładzie zakładek

Czym jest jQuery UI?

jQuery UI to JavaScriptova biblioteka rozszerzająca funkcjonalność biblioteki jQuery o funkcjonalności związaną z efektami wizualnymi i interfejsem użytkownika.

Rdzeń Drupala 7 zawiera wszystkie biblioteki jQuery UI, jednak domyślnie nie są one ładowane. Zatem jeżeli zachodzi potrzeba zaimplementowania jakiejś funkcjonalności jQuery UI na stronie trzeba zrobić mały trik.

Jednostronicowa witryna w Drupalu

Tworzenie jednostronicowych witryn to nowy trend projektowania stron internetowych, który staje się coraz bardziej popularny. Jednostronicowe witryny można tworzyć, gdy strona nie posiada wiele podstron a całość ma się zawierać na stronie głównej, na której przeskakuje się między sekcjami. Jednostronicowe witryny można sprawdzają się jako strony prywatne np: CV, portfolio jak również dla niewielkich firm jako wizytówki.

Losowe wyświetlanie zawartości widoku przy załączonym stronicowaniu w Drupalu

Opcja stronicowania widoków w Drupalu daje możliwość podzielenia otrzymanego zestawienia na strony. Przy załączonym losowym (random) wyświetlaniu wpisów i przy załączonym stronicowaniu widoki dublują wyświetlaną zawartość.

Moduły które trzeba doinstalować tuż po instalacji Drupala

Moduły które trzeba zainstalować tuż po instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nad tworzoną stroną WWW.

Style obrazów w Drupalu. Tworzenie i wykorzystanie stylów.

Style obrazów pozwalają na prostą modyfikację zdjęć. Ogólna zasada działania stylów polega na tym, że możemy stworzyć dowolną liczbę zestawów przekształceń które będą modyfikować nasz obraz. Przekształceniami mogą być: przeskalowanie, przycięcie, obrót, zmiana kolorów czy obrót.

Grupowanie zainstalowanych modułów w Drupalu

Największą potęgą systemu Drupal są moduł rozszerzające jego funkcjonalność. Moduły tworzone są najczęściej przez społeczność skupioną wokół tego projektu. Użytkownicy Drupala mają do dyspozycji kilkanaście tysięcy różnych modułów wprowadzających różne udogodnienia. Co gdy tych modułów mamy zainstalowanych bardzo dużo i ciężko jest nam odnaleźć się wśród nich? Z pomocą przychodzi nam możliwość grupowania modułów.

Pobranie statusu strony (404, 403 itp) w Drupalu

Jak pobrać status strony np. 403, 404 itp. Artykuł wyjaśnia jak sprawdzić czy aktualnie wyświetlana przez użytkownika strona została poprawnie załadowana.

Formularz kontaktowy w oknie Ajaxowym

Jak wyświetlić formularz kontaktowy w ładnym oknie Ajaxowym po kliknięciu w link. Rozwiązanie z użyciem modułu Modal forms powiązanego z modułem Ctools.

Subskrybuj RSS - Drupal