Delphi

OCR - oprogramowanie służące do rozpoznawania tekstów

Mechanizm OCR-owy pozwala aplikacjom na utworzenie z nieedytowalnych obrazów edytowalnych dokumentów. Przedstawiony przeze mnie mechanizm rozpoznawania pisma opiera się na programie Microsoft Office Document Imaging (MODI) dołączonym do pakietu Microsoft Office. Artykuł zawiera proces instalacji programu MODI oraz praktyczne wykorzystanie tej że kontrolki w języku Delphi i .NET C#

Wyświetlenie dużej ilości elementów w komponencie

Operując na bardzo długich listach, dowolnego typu, wymagane jest czasem wyświetlenie ich zawartości w jakiejś kontrolce.
Przy niewielkiej ilości elementów, powiedzmy tak do stu tysięcy (100 000), w dobie dzisiejszych komputerów niemal nie odczujemy problemu z odświeżeniem kontrolki z taką zawartością.
Co gdy jednak do naszej listy będziemy dodawać kolejne pozycje i za każdym razem odświeżać zawartość kontrolki. Tak przy pięciuset tysiącach pozycji operacja odświeżenia zacznie nas denerwować a przy milionie elementów będzie nie do zniesienia.

Stałe wyliczeniowe w Delphi

Użycie stałych wyliczeniowych znacznie ułatwia programowanie i sprawia że kod staje się bardziej czytelny. Czym są stałe wyliczeniowe? Otóż to nic innego, jak zbiory imiennych stałych, które mogą przyjmować jakieś wartości całkowitoliczbowe. Prostym przykładem wyliczenia niech będzie zmienna typu Boolean, która może przyjmować dwie wartości True lub False. Jeżeli do zmiennej tego typu zechcemy przypisać inną wartość spowoduje to błąd kompilatora.

Różnice między Free, Destroy a FreeAndNil

Różnice między Free, Destroy a FreeAndNil (Free vs Destroy vs FreeAndNil). Kiedy użyć Free, kiedy Destroy a kiedy FreeAndNil - wszystko zależy od aktualnej sytuacji. Zamieszczone przykłady i komentarze powinny pomóc w podjęciu odpowiedniego rozwiązania.

Słowniki (Dictionary)

Czym są słowniki (dictionary), jak i kiedy należy ich używać. Implementacja słowników w Delphi i C#.

Subskrybuj RSS - Delphi