Kalkulator liczb rzeczywistych

Średnia: 3.8 (6 głosów)
Kalkulator liczb rzeczywistych

Temat projektu: napisanie programu pobierającego z klawiatury łańcuch tekstowy zawierający działanie do wykonania (zbiór liczb rzeczywistych) np. 2.5+3*5-4 i po naciśnięciu ENTER wyświetlający wynik w następnej linii. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego ciągu znaków powinien pojawiać się komunikat o błędzie. Kalkulator powinien wyświetlać znak zachęty, realizować funkcje matematyczne takie jak: sin(x), cos(x), tan(x), ctg(x), exp(x), sqrt(x), oraz potęgowanie x^y. Obliczanie wyrażeń zawierających nawiasy zagęszczone nie jest wymagane.

Kalkulator liczb rzeczywistych
Kalkulator liczb rzeczywistych

Po uruchomieniu programu pojawia się na monitorze informacja o zastosowaniu programu.
Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje, że wyświetlone informacje „znikną” z monitora, a na ich miejsce pojawi się komunikat „Podaj działanie matematyczne do rozwiązania”. Oznacza to, że program czeka na to abyś wprowadził działanie, jakie chcesz rozwiązać.
Przy wprowadzaniu działania matematycznego należy pamiętać o tym ,że ciąg znaków zawsze powinien kończyć się znakiem „=”. Jeżeli działanie nie będzie kończyło się znakiem równości, to program wyświetli komunikat o błędzie.
W językach programowania dzielenie oznacza się znakiem „/”. W matematyce jednak dzielenie oznacza się znakiem „:”, dlatego w programie tym, jeżeli we wprowadzanym działaniu matematycznym występuje dzielenie, należy dzielenie oznaczać symbolem dwukropka „:”.
Jeżeli wprowadzamy liczbę rzeczywistą dziesiętną to należy pamiętać także o tym, że separatorem dziesiętnym jest kropka (np. 10.5).
Po wciśnięciu przycisku ENTER na ekranie pojawia się wynik wprowadzonego działania.

Po prawidłowym wprowadzeniu działania matematycznego na monitorze pojawia się wynik obliczony przez program.
W dolnej części ekrany natomiast wyświetlony zostaje spis dostępnych rozszerzonych funkcji matematycznych. Korzystanie z tych funkcji jest bardzo proste. Każda z funkcji ma jeden znak bardziej podświetlony niż pozostałe. Jest to znak reprezentujący klawisz z klawiatury obsługujący daną funkcję.
Aby przeprowadzić obliczenia ponownie należy wcisnąć klawisz O, natomiast aby zakończyć działanie programu należy wcisnąć każdy inny przycisk.

Kalkulator liczb rzeczywistych

Dodaj nowy komentarz

Filtrowany HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Tekstowe buźki będą zamieniane na ich graficzne odpowiedniki.

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Tekstowe buźki będą zamieniane na ich graficzne odpowiedniki.
CAPTCHA
W celu potwierdzenia, że jesteś człowiekiem, prosimy o wykonanie poniższego zadania
Target Image