CD & DVD MenuCreator

Średnia: 5 (30 głosów)
CD & DVD MenuCreator

OpiumSoft CD & DVD MenuCreator to program który pozwoli na dodanie dowolnych pozycji do menu kontekstowego Twojej płyty CD lub DVD. Program pozwala na bardzo łatwe i szybkie utworzenie takiego menu oraz ustawienie programu, który ma być automatycznie uruchamiany po włożeniu płyty do stacji CD (DVD). Program ma również możliwość wskazania ikony która będzie widniała w Moim Komputerze po włożeniu płyty, dla której robisz menu, do czytnika CD (DVD).

CD & DVD MenuCreator
CD & DVD MenuCreator

Po uruchomieniu programu należy podać folder, z którego program ma pobierać pliki do menu. Pliki można podać tylko z jednego folderu wobec tego zalecam przed rozpoczęciem tworzenia przenieść wszystkie pliki do nowego, specjalnie w tym celu utworzonego folderu. Do folderu tego należy skopiować wszystkie pliki które mają znaleźć się na nagranym dysku. Proponuję nazwać folder tak jak Twoja płyta ma się nazywać a następnie uruchomić program i wskazać go we właściwym miejscu w oknie kreatora.

Program zapamiętuje dla jakiego folderu tworzono menu, pozwala na tworzenie nowego jak również na otwieranie istniejącego pliku auto-uruchomiania. Zawartość menu, tak jak będzie wyglądała po nagraniu płyty, można cały czas kontrolować klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie CD znajdującej się w prawej części okna. Programy do menu można dodawać na trzy sposoby poprzez wskazanie programu i kliknięcie przycisku Dodaj, poprzez wybranie z menu kontekstowego programu odpowiedniej pozycji czyli Dodaj do menu lub poprzez dwukrotne kliknięcie na pliku.

CD & DVD MenuCreator
CD & DVD MenuCreator

Jeżeli dodajemy pozycję do menu program proponuje nam kilka nazw nowej pozycji. Można ją oczywiście wybrać z zaproponowanych przez MenuCreatora ale można też wpisać dowolną, różną od zaproponowanych. Po wybraniu pozycji klikamy na przycisk Dodaj i nowa pozycja zostaje dodana do menu. Zawartość menu można sprawdzić na bieżąco wywołując menu kontekstowe płyty CD znajdującej się w prawej części okna.

Pozycje w menu można edytować w dowolny sposób tzn. klikając dwukrotnie na wskazanej pozycji kursorem przy czym odstęp między jednym a drugim kliknięciem powinien wynosić ok 1s lub poprzez wskazanie wybranej pozycji na liście i kliknięcie na przycisk Edytuj. Pozycje w menu można edytować, dodawać nowe i usuwać niepotrzebne czyniąc w ten sposób tworzenie menu niezwykle prostym.

CD & DVD MenuCreator
CD & DVD MenuCreator

W kreatorze można podać program który ma być uruchamiany bezpośrednio po włożeniu płyty do stacji CD (DVD). Aby to zrobić należy kliknąć na przycisk Auto... Pojawi się wówczas nowe okno w którym wyświetlone zostają ścieżki i nazwy wszystkich programów znajdujących się w podanej przez użytkownika lokalizacji. Jak już wspomniałem na wstępie zarówno menu jak i inne programy uruchamiane z menu mogą znajdować się tylko w obrębie jednego folderu podanego w początkowej fazie tworzenia programu.

Po wskazaniu programu na zakładce program można wskazać ikonę, która będzie widoczna w Moim komputerze po włożeniu płyty do stacji. Może to być plik ikony (ico) jak również ikona reprezentująca określony program czy znajdująca się w dowolnej bibliotece (dll lub icl). Należy wskazać plik i wybrać nr w przypadku gdy zawiera on więcej niż jedną ikonę a następnie kliknąć na OK.

CD & DVD MenuCreator
CD & DVD MenuCreator

Po podaniu danych autoodtwarzania menu zmienia swój wygląd tzn. domyślą pozycją staje się pozycja Autoodtwarzanie czyli uruchomienie programu bezpośrednio po włożeniu płyty do stacji. Menu to, podobnie jak widoczne w moim komputerze po nagraniu płyty, uruchamia programy odpowiadające określonym pozycjom w związku z tym można przetestować zasadę działania menu jeszcze w trakcie jego tworzenia.

Jeżeli wszystko pójdzie poprawnie program wyświetla odpowiedni komunikat. Odblokowane zostają przyciski znajdujące się pod ikoną dysku CD oraz znika przycisk Utwórz. Jego miejsce zajmuje przycisk Zapisz co oznacza że menu jest już utworzone a wszelkie naniesione zmiany zatwierdza się po kliknięciu w ten właśnie przycisk. Przyciski znajdujące się pod ikoną dysku CD odnoszą się do utworzonego pliku zawierającego dane autouruchamiania. Można dzięki nim usunąć plik, otworzyć go i sprawdzić jak jest zbudowany jak również przetestować jego działanie, przy czym ta ostatnia możliwość jest najbardziej skomplikowana ale jednocześnie opisana szerokimi komentarzami i komunikatami, które wyświetlają się w trakcie tworzenia tymczasowego dysku.

CD & DVD MenuCreator
CD & DVD MenuCreator

Jak już stworzymy menu w miejscu przycisku Utwórz pojawia się Zapisz. Wszelkie zmiany dokonane na utworzonym menu zapisane będę po kliknięciu w niego. Jeżeli zmienimy nazwę pozycji, dodamy nową pozycję lub usuniemy istniejącą przycisk Zapisz staje się aktywny umożliwiając nam wprowadzenie zmian. Wprowadzone zmiany możemy cofnąć klikając na przycisk Odśwież dzięki czemu program przywróci nam plik do takiej postaci w jakiej go ostatni raz zapisaliśmy.

Nowoutworzone menu automatycznie dodaje się do listy ostatnio otwieranych plików. Po uruchomieniu programu możemy wybrać ostatnio otwierany plik z listy i kontynuować tworzenie np. niedokończonego menu. Zapraszam do sprawdzenia i przetestowania programu nie tylko tego ale wszystkich znajdujących się na stronie.

CD & DVD MenuCreator

Dodaj nowy komentarz

Filtrowany HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Tekstowe buźki będą zamieniane na ich graficzne odpowiedniki.

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Tekstowe buźki będą zamieniane na ich graficzne odpowiedniki.
CAPTCHA
W celu potwierdzenia, że jesteś człowiekiem, prosimy o wykonanie poniższego zadania
Target Image